AKTY PRAWNE

PRZECHOWYWANIE BRONI


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 18 czerwca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 11 grudnia 2013 r.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH

ZARZĄDZENIE Nr 57/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 grudnia 2011 r

ZARZĄDZENIE Nr 46/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2013 r.

PRZECHOWYWANIE WARTOŚCI


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 września 2010 r.

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 sierpnia 2015 r.